Ocenianie książki na podstawie okładki

Chociaż podczas formułowania wypowiedzi w ten czy inny sposób działają wszystkie te siły, błędem byłoby zakładanie, że wszystko, co się nam przytrafia, stanowi reakcję na coś, co powiedzieliśmy czy zrobiliśmy. Mimo że stoi to w sprzeczności z naszymi poglądami na funkcjonowanie świata, czasami inni traktują nas w sposób mający o wiele mniej wspólnego z tym, kim jesteśmy jako jednostki, niż z ich założeniami na nasz temat opartymi na naszej przynależności grupowej.
Wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że oceniamy innych i sami jesteśmy oceniani według kompetencji, zachowania i oczywistych rezultatów naszej działalności, a nie według stereotypów. Badania w wielu różnych dziedzinach dostarczają jednak przytłaczających dowodów na to, że na nasz osąd ludzi mają wpływ pozory oraz inne czynniki sprawiające, że postrzegamy ich jako członków grup, na temat których mamy już ugruntowane zdanie. Wiele osób spotykających się z nie znanymi sobie przedstawicielami obu płci na kierowniczym stanowisku zakłada, że mężczyzna jest bardziej kompetentny od kobiety. Veronica Nieva i Barbara Gutek przejrzały wiele badań, które posłużyły do wyciągnięcia takiego wniosku. Osoby biorące udział w eksperymencie były proszone o ocenę identycznie opisywanych ludzi różniących się jedynie płcią. Kolejne badania wykazywały podobne rezultaty: jeśli wysoko kwalifikowane osoby na stanowiskach kierowniczych zostały zidentyfikowane jako mężczyźni, to były oceniane wyżej. Kiedy jednak kierownicy byli określani jako osoby nieudolne czy niezbyt wysoko kwalifikowane, to oceniający byli surowsi dla mężczyzn niż dla kobiet jakby i tak spodziewali się mniej po kobietach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *