Dzielenie się stałymi klientami

Pod naciskiem ktoś odpowiedział: „No cóż, Jane i ja”. W gruncie rzeczy jednak nie , ja” miał odpowiadać za nowe produkty, lecz Jane. Najwyraźniej pracownicy działu sprzedaży nie byli gotowi podzielić się stałymi klientami z kimś nowym. Rezultat ich niechęci ilustruje konieczność współpracy wszystkich członków grupy dla zbudowania autorytetu poszczególnych osób.
Shari Kendall prowadziła badania rozmów kobiety imieniem Carol, dyrektora technicznego krajowej sieci radiowej. Wykazały one, jak sposób sprawowania władzy przez kobietę kontrastuje ze stylem jej współpracownika, Rona, piastującego porównywalne stanowisko. Analiza Kendall ukazuje też sposób, w jaki ich wypowiedzi wzajemnie czy też oddzielnie wspierają (lub podcinają) ich pozycję.
Jak wspomniałam w poprzednim rozdziale, Carol, dyrektor techniczny programu, omawiała ze swoim współpracownikiem, Ronem, odpowiedzialnym za całokształt transmisji ewentualny problem z połączeniami telefonicznymi podczas zbliżającej się audycji z telefonicznym udziałem słuchaczy. (W przeciwieństwie do Rona Carol przewidziała możliwe kłopoty, które jednak się nie pojawiły.) Kendall pokazuje, że gdy Carol mówiła w sposób ugruntowujący kompetencje obojga, to Ron swoimi wypowiedziami ugruntowywał tylko własne kompetencje, a kwestionował kompetencje Carol.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *